Informe "PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA DES DE L'ENTORN ESCOLAR - El Coordinador/a de benestar i protecció-Recomanacions de la LOPIVI per als centres educatius" (UNICEF)

Document publicat l'octubre de 2021, elaborat pel Departament de Sensibilització i Polítiques de la Infància del Comitè Espanyol d'UNICEF. L'informe se centra en la figura del Coordinador/a de benestar i protecció i aporta recomanacions sobre la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (LOPIVI) per als centres educatius. Incloem també una Jornada sobre la seva aplicació a Catalunya i la Guia per a famílies sobre la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.

Web informativa sobre l'informe (UNICEF)

Document adreçat a grups parlamentaris, conselleries d'educació i drets socials, centres educatius i equips directius. Les recomanacions que conté el document sobre les seves funcions, requisits formatius i mecanismes de designació busquen iniciar un debat expert que contribueixi al desenvolupament normatiu i a la mobilització dels recursos necessaris per a aconseguir els objectius exposats en la Llei Integral de Protecció a la Infància i l'Adolescència (LOPIVI) que es concretaran a través de l'Estratègia per a l'Erradicació de la Violència sobre la Infància i l'Adolescència.

Portada del documento

"Guia per a famílies sobre la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència". En aquesta guia trobaràs les claus principals de la nova legislació, veuràs com protegeix els nostres fills i filles, i coneixeràs com ens fa a tots i totes part de la solució. Aquesta llei és un instrument crucial per a la protecció dels nens, nenes i adolescents davant de la creixent violència que els afecta de forma directa i desproporcionada.

Article en el qual analitzem des de PDA Bullying les implicacions que té aquesta nova Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència que ha estat definitivament aprovada al Congrés dels Diputats el 20 de maig de 2021. Contempla l’obligatorietat d’un pla de convivència a tots els centres educatius (independentment de la titularitat del centre), protocols d’actuació davant d’indicis d’abús, maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament i altres violències, promoció de les competències digitals de la comunitat educativa i la figura del coordinador de benestar.