Web per "la Millora de la Convivència i el Clima Social dels Centres Docents" Comunitat de Madrid

Aquesta web que porta la Comunitat de Madrid a través de la Conselleria d'Educació i Joventut busca promoure una convivència democràtica, pacífica i ètica en els centres educatius mitjançant diferents eines i plans educatius. Inclou el protocol corresponent.

www.educa2.madrid.org/web/convivencia

A la Web per la Millora de la Convivència i el Clima Social dels Centres Docents s'ofereixen diverses eines per la creació de plans educatius per tal de prevenir, detectar i intervenir en situacions d'assetjament escolar, a més d'altres recursos útils pel correcte desenvolupament emocional dels més joves. 

Les tres eines que més destaquen són SociEscuela (Test de detecció - veure fitxa del banc de recursos) per detectar situacions d'exclusió social i d'assetjament; el nou Protocol per la intervenció en aquestes situacions i els Recursos per elaborar plans específics contra l'assetjament i el ciberassatjament als centres educatius.  

La pàgina també disposa d'altres apartats, com el de Formació, on podem trobar diversos cursos en format vídeo dirigits a la comunitat escolar que ajuden a millorar la convivència escolar. 

La pàgina, a més, disposa d'un apartat de Programes on hi ha una llista de programes educatius que comparteixen el mateix objectiu: millorar la convivència i erradicar l'assetjament escolar de qualsevol mena. 

Com a fet destacable, a més, la web ha inclòs tres documents PDF enfocats especialment en l'inici del curs escolar de l'any 2020-2021, marcat per la pandèmia COVID-19 i que ajuda a pares i docents a entendre l'impacte d'aquesta crisi sanitària en l'alumnat i a definir una estratègia al respecte. 

– Impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19 en el alumnado. Guía básica para la intervención con el alumnado y las familias en el marco de la acción tutorial 

– Estrategia inicio de curso

– Comienzo de las clases 2020-2021

Així mateix, han destinat un apartat per la gestió psicològica de la quarantena per Coronavirus, en format de píndoles psicoeducatives