WatsomApp, robòtica i intel·ligència artificial per prevenir i detectar el Bullying

Innovador projecte a càrrec de KIOAI, a partir de robots amb IA. Ja ha estat testat a l'Escola Villalkor, primer centre educatiu del sud-oest de Madrid en incorporar la Intel·ligència Artifical com a eina per a prevenir i detectar l'assetjament escolar, formant part del seu projecte educatiu. Recull informació a través de jocs online que tenen que resoldre els alumnes a fi d'establir mides més eficaces per procurar un bon clima a l'aula.

www.watsomapp.com

El juego de la amistad

WatsomApp ha estat desenvolupat per experts i ha sigut provat en milers d'estudiants, i ha donat molts bons resultats. Aquest programa es recolza per Snow i QBO, sent dos robots amb intel·ligència artificial de IBM, el qual es el que interactua amb els alumnes.

Amb tota la informació recollida a través d'una sèrie de jocs online que tenen que resoldre els alumnes, es genera una informació que, juntament a l'observació diària dels tutors, professors i departament d'Orientació, permetrà establir mides més eficaces que mantinguin aquest bon clima. Capacita als docents perquè ells identifiquin i puguin prevenir de manera proactiva el Bullying.

L'objectiu principal de l'Escola Villalkor és augmentar la seguretat del centre, per això, els professors, el departament d'Orientació, l'equip directiu i tots els membres de la comunitat educativa treballen per incorporar sempre les últimes tendències.

Per aquest motiu, al curs 2019-2020 incorporen una eina per ajudar a mantenir i millorar aquests benestar i la convivència. Parlem de WatsomApp, un mètode online que analitza les relacions i les interaccions entres els companys i les companyes de classe, a més de facilitar, detectar i prevenir problemes de convivència dins de l'aula.

Els nens/es, a més, volen parlar amb el bot de diversos temes, no solament d'assetjament escolar, per això s'han creat respostes convencionals a nous temes als robots.

Deixar clar que en tot moment està assegurada la privacitat i la seguretat dels alumnes. A més, disposen d'una via d'expressió basada en jocs que, a la mateixa vegada, proporcionen informació als educadors sobre les tendències de comportament a l'aula, i d'aquesta manera facilitar la convivència i el benestar escolar.

Actualment ha estat testat en uns 3.000 alumnes de diferents escoles a Espanya, comença a tenir presència al Perú i està previst expandir el programa educatiu per tot el país i fins i tot per tot el món.

I en un futur, tenen la idea de crear una solució mòbil, i poder parlar amb l'avatar en qualsevol moment i lloc.