TFG "Prevención del bullying hacia niños y niñas con Autismo y Síndrome de Asperger" (Coral de Jesús, Universidad de La Laguna)

Prevención del bullying hacia niños y niñas con Autismo y Síndrome de Asperger és un treball de fi de grau realitzat el 2017 per la Coral de Jesús Martín Francia, una alumna de la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). El projecte aborda temes com el Bullying, l’Autisme i el Síndrome d’Asperger, en nens i nenes que cursen en escoles amb “Aulas Enclave” a l’illa de Tenerife.

TFG "Prevención del bullying hacia niños y niñas con Autismo y Síndrome de Asperger"

Bullying y el Asperger:

A Tenerife i a la resta de les Illes Canàries existeixen uns centres educatius amb “Aulas Enclave”. Aquests llocs són espais que proporcionen una resposta educativa a un alumnat amb Necessitats Educatives Especials. L’autora d’aquest TFG ha focalitzat la seva idea entorn de la prevenció del bullying, i en especial, d’aquests nens que pateixen trastorns generalitzats del desenvolupament.  

Actualment, el bullying és una problemàtica que es dona sobretot en centres escolars com les escoles o els instituts, però aquest problema també es pot donar en el món laboral o a la quotidianitat de la vida mateixa. A més a més, la situació empitjora quan diem que hi ha nens amb Autisme que es veuen involucrats en aquest tipus de circumstàncies. Cal remarcar que la majoria dels nens autistes tendeixen a l’aïllament i ja de per si, no senten la necessitat de relacionar-se amb les altres persones. Si a això li sumes la humiliació de rebre crítiques o insults per part dels altres, la cosa empitjora i el problema és molt més preocupant.

El projecte de la Coral, realitzat en el marc del seu TFG a la Facultad de CC. PP. Sociales y de la Comunicación de la Universidad de la Laguna (Tenerife), va dirigit tant al professorat com a l’alumnat de tots els cursos d’Educació Primària. Per al seu desenvolupament, l’autora va partir de la realització d’entrevistes a un grup de professionals, integrats per una treballadora social i cinc professores d’Aulas Enclave de diferents escoles distribuïdes per les illes.

En finalitzar el seu treball, va arribar a la conclusió que els nens que pateixen aquest tipus de trastorn són un col·lectiu que cada vegada es torna més vulnerable davant una societat que desconeix sobre el tema, l’ignora i el converteix quasi en invisible. Coral de Jesús va veure la necessitat d’implementar mesures urgentment, com intervencions de caràcter preventiu que comencin des de la infància, i també una major actuació per part d’un professorat degudament informat en el tema. La realització d’això i altres recursos possibilitaria un benestar entre tots, a més a més de fomentar valors importants com la igualtat, el respecte, la integració i la tolerància.

 

universidaddelalaguna