Programa Prev@cib

Programa de prevenció de l'assetjament escolar i el ciberbullying amb efectivitat testada. Ha estat creat per l'investigadora del grup de Ciberpsicologia de UNIR, Jessica Ortega-Baró, que va desenvolupar amb motiu de la seva tesi doctoral a la Universitat de València.

Referència a UNIR

Fitxa Dialnet

Nota premsa

El Programa consta de deu sessions distribuïdes en tres mòduls. El primer se centra en informar els adolescents sobre aquestes problemàtiques a través d'explicacions, jocs o dinàmiques que els permetin detectar si estan sent víctimes o agressors i siguin conscients que aquest comportament no és correcte i provoca danys. La segona etapa posa el focus en les conseqüències psicològiques i legals, mentre que la tercera part busca implicar els adolescents perquè desenvolupin un paper actiu, que no es mostrin passius com a mers observadors, que no ho tolerin cap als companys i que ajudin a la víctima.

Promou que els menors siguin els protagonistes i aportin idees i suggeriments que solucionin aquests problemes, de manera que el seu compromís sigui més gran. "Es treballa el coneixement mutu entre professors i alumnes, no només per ensenyar estratègies sinó també per escoltar com ells perceben l'assetjament i com els afecta",  incideix la investigadora de UNIR. Segons Jessica Ortega-Barón, després del seu desenvolupament i la recent confirmació dels resultats positius d'aquest programa, "es pot implementar en altres centres per reduir i prevenir l'assetjament offline i online".

Ha estat testat amb una mostra formada per 660 adolescents amb edats compreses entre els 11 i els 17 anys de quatre centres educatius d'educació secundària ubicats a la Comunitat Valenciana.

Això ha donat lloc a l'estudi corresponent on queda documentada la seva efectivitat:

Effects of Intervention Program Prev@cib on Traditional Bullying and Cyberbullying

Referències