Jornada "Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030"

La jornada “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030” té lloc el 12 de novembre de 2021, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch (CUIMPB) i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. A la Jornada es presenta públicament el Pla d’Infància 2021-2030 de l'Ajuntament de Barcelona.

https://institutinfancia.cat/noticies/el-12-de-novembre-presentem-el-pla-dinfancia-2021-2030/

L’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch (CUIMPB) i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona organitzen el 12 de novembre la jornada “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030”, de 9:30 a 14h.

L’objectiu de la jornada és debatre sobre les polítiques locals d’infància a Barcelona i donar a conèixer el nou pla d’infància de la ciutat que s’acaba d’aprovar.

En la jornada hi intervindran, entre d’altres, la tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Laura Pérez, el regidor d’Infància, Joan Ramon Riera i el subdirector de l’Oficina de l’Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Albert Arcarons. A més, comptarà amb una conferència inaugural a càrrec d’Emmanuele Pavolini, professor de la Universitat de Macerata i promotor de l’Alleanza per l’Infanzia d’Itàlia.

També hi intervindran la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, i la coordinadora del Pla d’Infància i investigadora de l’IIAB, Elisa Stinus, així com diferents professionals de l’Ajuntament i d’entitats socials.

La jornada es pot seguir de forma presencial al CCCB o bé de manera online, però cal inscripció tant per assistir-hi presencialment com per seguir-la online.

El Pla es focalitza en tres eixos transversals que tenen en compte especialment que les vides dels nens i les nenes estan molt condicionades pels seus contextos familiars i territorials, així com per les desigualtats socials, sobretot el risc de pobresa o exclusió social, però també per les desigualtats de gènere, origen o la discapacitat.

Un total de 7 drets, 23 reptes i 70 actuacions.

El pla s’estructura entorn de set drets de la infància:

 • Dret a les condicions econòmiques i materials adequades
 • Dret a l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans
 • Dret a la salut integral i als serveis sanitaris
 • Dret la família i les seves responsabilitats, i a la protecció social de la infància
 • Dret a la protecció contra les discriminacions i les violències
 • Dret a la participació, a l’escolta i a rebre informació adequada
 • Dret a l’interès superior de l’infant

A aquestes idees s’han vinculat 23 reptes de ciutat, als quals s’espera donar resposta a través de 70 actuacions destacades.

Entre els reptes, en relació directa amb l'àmbit de la Plataforma col·laborativa PDA Bullying destaquem els corresponents al Dret nº 5. Dret a la protecció contra les discriminacions i les violències:

18. sensibilització davant qualsevol tipus de discriminació.
19. prevenció contra qualsevol tipus de violència.
20. especial atenció a les violències masclistes.

Entre les actuacions inclou:

 • Programa d’Escoles per la Igualtat: igualtat, equitat i respecte entre els infants i adolescents
 • Programa Mediació entre iguals: resolució positiva de conflictes en l’àmbit de la convivència dels centres educatius
 • Centre LGTBI: eines i informacions per a infants, adolescents i famílies en l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere i la prevenció d’estereotips
 • Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència
 • Programa #aquí prou bullying: eines i recursos davant les situacions de risc d’assetjament escolar
 • Formació en prevenció en l’àmbit de la seguretat i les emergències per infants i adolescents
 • Serveis d’atenció a les violències masclistes per a infants i adolescents
 • Procediments policials per reforçar la detecció, atenció i intervenció en els casos de persones menors d’edat víctimes de violència masclista i domèstica

pic.twitter.com/fz2njxu1r0

Imagen