Informe "Violencia y acoso en entornos educativos La experiencia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad" (UNESCO, 2021)

Aquest document de la UNESCO, forma part d'una sèrie de notes tècniques sobre la violència i l'assetjament a l'escola. En aquesta nota tècnica es reuneixen dades sobre la magnitud i la naturalesa de la violència i l'assetjament que afecten l'alumnat amb discapacitat en els entorns educatius. El seu objectiu és sensibilitzar i fomentar l'adopció de mesures per a garantir que els nens, nenes i joves amb discapacitat puguin gaudir d'un entorn d'aprenentatge segur.

Informe "Violencia y acoso en entornos educativos: la experiencia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad"

Aquesta publicació va dirigida principalment als responsables de la formulació i la planificació de polítiques educatives i als equips d'administració i direcció dels centres escolars, els docents i altres membres del personal escolar.