Informe "La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención"

L'informe “La violencia en las aulas” elabora una anàlisi sobre els mecanismes de detecció i intervenció per a afrontar el bullying a les escoles de manera eficaç i aporta propostes d'intervenció des d'una perspectiva psicosocial.

La necessitat d'establir mecanismes eficaços que facilitin la detecció i intervenció en casos d'assetjament escolar: aquesta és la principal intenció de l'informe pedagògic realitzat per la Doctora Fuensanta Cerezo Ramírez des d'una visió psicològica i especialitzada en l'anàlisi i intervenció del bullying a les aules espanyoles.

Des de la visió experta de l'autora, les recerques de la qual estan en la línia de: la violència escolar, la seva conceptualització, avaluació, prevenció i intervenció; l'adolescència i els seus problemes i en la formació del professorat, l'anàlisi que es reflecteix en l'informe va estrictament encaminat a l'elaboració de protocols d'avaluació i intervenció en casos d'assetjament escolar.

És evident que des dels primers estudis i anàlisis sobre el bullying, l'opinió dels experts sobre les possibles actuacions de prevenció i actuació han anat evolucionant amb el temps.

D'igual manera és innegable que les teories psicològiques sorgides a mitjan segle XX, d'autors com Jean Piaget i Lev Vygotsky, han tingut gran influència en els nous paradigmes educatius i han propiciat el sorgiment de la idea que “el subjecte construeix els seus propis coneixements i el docent és un facilitador”.

En el context de l'any 2009 i en la mateixa línia d'estudi que la UNESCO amb el seu Informe “Poner fin a la violencia en la escuela”, el present informe posa de manifest la necessitat de treballar sobre aquesta base constructivista i replantejar-se els models d'actuació que els subjectes queden exclosos, extraient de l'equació les conductes d'agressió i de victimització que minimitzen les possibilitats de reconducció de les situacions d'assetjament.

Un anomenat a tots els actors implicats en la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament escolar, des de famílies, centres educatius, docents o educadors a posar en el focus la qüestió psicològica, les teories sobre l'agressivitat infantil, les situacions de maltractament entre iguals i la importància de l'estructura socioafectiva del grup per a l'elaboració de plans d'actuació.