Informe Bullying Adolescents (Fundació FC Barcelona)

La Fundació Barça ha portat a terme una avaluació que combina diferents tècniques de mostreig i que ha permès obtenir una radiografia quantitativa i qualitativa durant l’any 2018.

Informe

Estudi 'EL BULLYING DES DE LA MIRADA DELS ADOLESCENTS I ELS EXPERTS'

8.601 Opinions d’adolescents (entre 14 i 18 anys) de tot Catalunya, a través de la plataforma Adolescents.cat. Les dades s’han recollit mitjançant la metodologia CAWI (Computer Assisted View Interviewing).

5 Experts de diferents àmbits han aportat la visió des del punt de vista psicològic, antropològic, pedagògic, jurídic i des dels cossos de seguretat.

A més, s’han dut a terme entrevistes aparellades a 14 adolescents entre agressors, testimonis actius i passius,
així com víctimes.

Per altra banda, s’han realitzat dos focus groups utilitzant la metodologia Design Thinking amb 30 adolescents
que han compartit propostes per a la prevenció del bullying.