Estudi UCO (Universidad de Córdoba) "Competencia socio-moral y ecología del grupo de iguales en la violencia entre escolares: un estudio longitudinal y transaccional"

Estudi sobre la relació entre l'aïllament social i el bullying, realitzat entre 2017 i 2018 per l'UCO (Universidad de Córdoba). En total, van participar 1346 estudiants que en la primera recollida de dades estaven en 5è de Primària, 1r i 3r de l'ESO (10-16 anys) pertanyents a 22 centres educatius de la província de Còrdova

Veure l'Estudi UCO (Universidad de Córdoba) "Competencia socio-moral y ecología del grupo de iguales en la violencia entre escolares: un estudio longitudinal y transaccional"

De tots els estudiants que van participar en l'estudi, el 38,80% van ser reconeguts com a víctimes d'assetjament escolar en algun moment pels seus companys. D'ells, el 64,4% van ser categoritzats com a víctimes esporàdiques, el 26,8% com a víctimes variables i el 8,8% com a víctimes cròniques.

L'objectiu d'aquest estudi sobre l'aïllament social i el bullying és conscienciar a tota la comunitat educativa, especialment a docents, sobre el paper vital que han d'exercir en la prevenció de les conductes de rebuig que sofreixen les víctimes així com assenyalar el seu paper de guia en la gestió de les relacions del grup.

Els resultats emfatitzen que fomentar un clima amigable de convivència en classe, així com incentivar el desenvolupament de competències socials, morals i emocionals, són clau per a prevenir l'assetjament escolar. Tot això mitjançant l'ús de recursos que afavoreixin el diàleg, la resolució de conflictes, la cooperació i l'expressió lliure de la pròpia opinió com a forma positiva de gestionar les relacions socials.