EMOCINE: eina per avaluar la intel·ligència emocional

Posar en marxa activitats per al desenvolupament de les emocions en el procés de formació de nens i nenes resulta fonamental, neix EMOCINE, l'eina dissenyada per a mesurar la intel·ligència emocional d'alumnes d'entre 8 i 13 anys a partir de les seves reaccions a situacions en diferents pel·lícules.

EMOCINE és una eina dissenyada per investigadors de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), destaquem als seus representants, Santiago Sastre Llorente (Director de les titulacions de Magisteri, Villanueva Centro Universitari), Jesús Mª Alvarado Izquierdo (Professor de Psicologia, Universitat Complutense de Madrid) i Teresa Artola González (Directora de Psicologia de la Universitat Villanueva, Villanueva Centro Universitari).

El visionat i la posterior interpretació de famoses escenes de pel·lícules Disney són la base de EMOCINE, consisteix en una prova, de 35 minuts de durada, que empra quinze clips inferiors a dos minuts de pel·lícules de dibuixos animats.

Els alumnes realitzen després uns test per a avaluar la seva intel·ligència emocional, amb preguntes que tenen tres possibles respostes que caracteritzen el nivell evolutiu de la sensibilitat, i que permeten detectar tres nivells de desenvolupament de la sensibilitat, és a dir de la capacitat per a percebre i comprendre les emocions.

L'eina s'ha provat en una mostra de 1.448 estudiants d'entre 8 i 13 anys procedents de deu centres escolars públics i privats distribuïts en vuit comunitats autònomes i els seus resultats s'han validat i publicat en Frontiers in Psychology.

S'ha demostrat que els subjectes amb respostes de la categoria sensible perceben i interpreten correctament les situacions emocionals, presenten un millor comportament a l'aula, reben major nombre d'eleccions i menys rebutjos per part dels seus iguals, la qual cosa contribueix a reduir el risc de bullying. De la mateixa manera, són els que tenen més possibilitats d'exercir com a mediadors en aquestes situacions de conflicte.

Finalment, afegir que les noies i els alumnes de cursos superiors són els grups que van presentar majors respostes sensibles.