"El profesorado ante el ciberbullying" (Article científic)

Ana María Giménez Gualdo (Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia) i José Luis Carrión del Campo (Centre Oficial de Formació Professional Natanael, Múrcia) van publicar l'article científic titulat; El professorat davant el ciberbullying: Necessitats formatives, capacitat d'actuació i estratègies d'afrontament.

El profesorado ante el ciberbullying: Necesidades formativas, capacidad de actuación y estrategias de afrontamiento

El ciberbullying ha despertat gran interès en la comunitat científica i educativa en l'última dècada (Smith, 2016) per la seva preocupant assiduïtat entre els escolars. A causa de l'escassetat de recerques que analitzen l'opinió del professorat, aquest treball examina la percepció de docents i equips directius sobre les seves necessitats formatives, capacitat d'actuació, propostes d'acció futures en els centres, estratègies d'afrontament i la seva relació amb variables sociodemogràfiques.