Concurs "Por un consumo (tecno)lógico"

La Fundación Aprender a Mirar (entitat gestora) organitza aquest concurs amb el suport de la Junta d'Andalusia, on poden participar estudiants des de primària fins batxillerat i cicles formatius, i que busca millorar la qualitat del consum tecnològic a través de diferents mètodes, segons el curs. Es poden presentar treballs fins al 15 de desembre de 2021.

Pàgina web del concurs "Por un consumo (tecno)lógico"

El concurs es divideix en tres grups: primària, secundària i batxillerat/cicles formatius. Cadascun d'aquests grups participa amb unes condicions i unes finalitats diferents, però totes aposten per una conscienciació dels alumnes respecte al seu consum tecnològic i les diferents problemàtiques socials que existeixen en aquest àmbit. 

  • Els alumnes de primària han de confeccionar un cartell que mostri rebuig a les tecno-addiccions i/o un consum saludable de les pantalles. Aquest treball es pot fer en grups d'entre 3 i 5 persones, i es presenta un sol cartell per classe.
  • Els alumnes de secundària han de presentar un microvídeo d'entre 20 segons i 1 minut, on es mostri una manera amigable de comunicar-se a través de la xarxa, o la resolució positiva d'un conflicte de ciberbullying. El microvídeo s'ha de fer en grups de màxim 3 persones, i es presenta un per classe. 
  • A batxillerat i a cicles formatius, en canvi, han de realitzar un fotocòmic de màxim sis pàgines, on s'expliqui una visualització positiva de les dones en les xarxes socials, o una iniciativa per canviar els estereotips negatius/denigrants de les dones a les xarxes. Igual que amb secundària, el nombre màxim de persones per grup és de 3 persones, i només s'envia un fotocòmic per classe. 

El concurs compta amb el suport de la Junta d'Andalusia.