Concurs "Por un consumo (tecno)lógico"

La Fundación Aprender a Mirar (FAAM) organitza un concurs escolar de creació de projectes per a reflexionar sobre l’ús i l’impacte de les tecnologies en diferents àmbits de la vida, tant saludables com socials. La proposta es dirigeix als estudiants pertanyents a primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Es poden presentar treballs fins al 15 de desembre de 2021. Amb el suport de la Junta d'Andalusia.

Pàgina web del concurs "Por un consumo (tecno)lógico"

El concurs es divideix en tres grups: primària, secundària i batxillerat/cicles formatius. Cadascun d'aquests grups participa amb unes condicions i unes finalitats diferents, però totes aposten per una conscienciació dels alumnes respecte al seu consum tecnològic i les diferents problemàtiques socials que existeixen en aquest àmbit. 

La proposta per als centres educatius del territori andalús vol promoure, entre els menors d'edat, el pensament crític entorn a el ús de les pantalles, la imatge de la dona que es projecta en les xarxes socials i conflictes com el cyberbullying i les tecnoadiccions. A més, un altre objectiu és sensibilitzar als més joves sobre la importància que té realitzar un consum responsable i conscient de les noves tecnologies.

El projecte compta amb el suport de la Conselleria d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació de la Junta d'Andalusia i s'emmarca en les següents línies d'actuació.

  • Primària (de 3r a 6è). Tecnoadiccions? No, gràcies: confeccionar un cartell que mostri rebuig a les tecno-addiccions i/o un consum saludable de les pantalles. Aquest treball es pot fer en grups d'entre 3 i 5 persones, i es presenta un sol cartell per classe.
  • Secundària (1r a 4t ESO). Stop ciberbullying. Play ciberamistat: Els alumnes de secundària han de presentar un microvídeo d'entre 20 segons i 1 minut, on es mostri una manera amigable de comunicar-se a través de la xarxa, o la resolució positiva d'un conflicte de ciberbullying. El microvídeo s'ha de fer en grups de màxim 3 persones, i es presenta un per classe. 
  • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà. La dona en xarxes socials: realitzar un fotocòmic de màxim sis pàgines, on s'expliqui una visualització positiva de les dones en les xarxes socials, o una iniciativa per a eliminar els estereotips negatius/denigrants de les dones a les xarxes. Igual que amb secundària, el nombre màxim de persones per grup és de 3 persones, i només s'envia un fotocòmic per classe. 

Els premis són 500€ per al col·legi del grup guanyador, un obsequi per a les persones que integren l'equip guardonat i una formació gratuïta sobre Pantalles i cervell de la mà de Fundació Aprendre a Mirar.