BucovIA (VisIA) - Ethical AI: Intel·ligència Artificial per a la prevenció de casos de bullying i estrès psicològic per Covid-19

Projecte que proposa l'ús de la Intel·ligència Artificial (IA) com a eina per a detectar casos precoços de problemes psicològics deguts a assetjament escolar i Covid-19 a l'aula. L'algorísmia detecta amb una eficàcia al voltant del 90% el perfil de cada alumne/a d'una classe de manera anònima a partir de dades no sensibles. 

Informe tècnic sobre el projecte "BucovIA: Inteligencia Artificial para la prevención de casos de bullying y estrés psicológico por Covid 19" (amb informació de la investigació i el desenvolupament)

La idea és crear una eina d'intel·ligència artificial que, a través de dades no sensibles de l'alumnat, pugui trobar connexions entre les diferents dades d'entrada i detecti amb una alta probabilitat possibles casos de problemes psicològics, així com identificar a la persona com un possible assetjador, assetjat o observador en cas de detectar-se indicis de bullying. És important recalcar que aquesta és una eina de suport al professorat, en cap cas és una eina que prengui decisions definitives, ja que aquestes corresponen als professionals educatius i psicològics.

Per a assegurar la bona consecució d'aquest projecte, s'ha format un consorci de participants de tres branques principals: Psicologia a través del centre Natzaret, anàlisi de dades a través de la Universitat de Deusto i Machine Learning a través de l'empresa Skootik. El Centre de Formació Somorrostro participa en les tasques corresponents a Machine Learning.

La primera part del projecte consisteix en la identificació dels paràmetres que permetin fer una anàlisi íntegra de totes les variables i unions entre elles que puguin significar una situació d'assetjament escolar, d'estrès i/o de sofriment. Després, s'investiga i selecciona l'eina més convenient de IA per al desenvolupament del projecte. A continuació, s'entrenarà a l'algorisme perquè vagi desenvolupant la seva pròpia intel·ligència i connexions entre paràmetres. Finalment, es farà una prova pilot per a comprovar l'eficàcia i eficiència de l'eina desenvolupada (els centres educatius interessats a participar-hi poden contactar amb PDA Bullying).

El projecte pertany a la convocatòria de projectes Dualiza impulsada per la Fundació Bankia i l'associació Empresa FP.

Imagen