Vídeo SEER 'Bullying i educació emocional'

Eines per a la prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament entre iguals.

Des de la visió positiva, creiem que l’educació emocional és un actiu davant l’assetjament escolar, ens permet poder treballar pel creixement personal de cada agent implicat/da cap a la responsabilització del seu propi procés. Desenvolupant habilitats podem generar hàbits més saludables que ens permetin habitar, viure, la nostre vida diferent, millor. Al cap i a la fi, entenem que el treball davant l’assetjament no ha de tenir més objectius que el benestar real de totes les persones implicades. La nostra funció és ajudar a trobar coherència entre el sentir, pensar i fer, des de i cap a aquest benestar.

Entendrem per educació emocional aquella educació que permet el desenvolupament d’habilitats socioemocionals que, amb motiu de generar benestar intern i extern, activen la nostre intel·ligència com éssers humans integrals que vivim en comunitat.

Definició Equip SEER

És ideal doncs per potenciar les característiques individuals i de grup que ajudem al creixement cap a una personalitat saludable. Generar aquest clima en educació presenta efectes psicològics positius en el benestar de la persona i la comunitat, fet que influeix directament en el aprenentatge i la convivència dins els entorns educatius formals i de lleure.