#TUCUENTAS

#TUCUENTAS frente al Bullying, és un programa destinat a joves que poden estar patint Bullying o ciberbullying, amb la participació del Govern de Castilla-La Mancha. L'objectiu principal és plantejar un canal de recepció i atenció dels casos.

www.frentealbullyingtucuentas.es

Aquest canal afavoreix:

  • La detecció precoç.
  • La intervenció immediata professionalitzada.
  • La sensibilització cap al fenómen.

 

A més, també ofereix:

  • Atenció telefònica 24 hores (116 111).
  • Atenció psicològica presencial a la teva província en menys de 48h.
  • Atenció als menors, observadors i assetjadors, en cas de ser necessari.
  • Formació i accions de sensibilització.