TEBAE©: Test d'Avaluació Breu de l'Assetjament Escolar

Eina psicomètrica per avaluar l'assetjament escolar. Està pensat i dissenyat principalment per a l'avaluació de grans grups d'alumnes. Compon tot un sistema informatitzat per a l'obtenció de dades sobre l'assetjament escolar i la sistematització en interpretació dels resultats. Permet sondejar les aules, detectant de forma senzilla i ràpida els casos existents d'assetjament escolar.

Link

És una simplificació del TEST AVE (Assetjament i Violència Escolar), comercialitzat per l'empresa TEA ediciones. Les dades que aporta són: el Nivell de l'Assetjament Escolar (A), la seva intensitat (I) i la presència de danys psicològics (D).