Projecte Facing Bullying: GRITFIS

El Projecte GRITFIS és un projecte europeu destinat a prevenir i combatre l'assetjament escolar i la discriminació a les aules, i on participen centres d'Espanya, Grècia, Itàlia i Finlàndia. Realitzat entre 2016 i 2018.

La finalitat del Projecte GRITFIS és crear una solució efectiva contra l'assetjament escolar a través de diversos àmbits i en conjunt amb altres països, ja que aquest es desenvolupa sota el marc de la Unió Europea ERASMUS+ (KA201)

A Espanya hi ha 4 centres que hi participen: IES Huelin, IES Salvador Rueda, IES Politécnico Jesús Marín i IES Francisco Javier de Burgos. A més d'aquests centres, el projecte també compta amb instituts i escoles d'Itàlia, Grècia i Finlàndia. 

D'aquests centres, el CEP (Centre de Professorat) de Màlaga participa com a coordinador del projecte i, juntament amb els altres instituts i escoles, busquen establir nous mètodes efectius contra l'assetjament escolar. El projecte, a més, consisteix en l'intercanvi de bones pràctiques i l'aplicació de metodologies basades en la mediació o el mètode PREDI de l'Associació ReCREA Project (Resiliència, Creativitat i Educació), que ajuda en el disseny del protocol de centre.

A més, una de les coordinadores del projecte i professora a l'IES Huelin, l'Ana Bernal, ha guionitzat i dirigit un reportatge en format de documental ficcionat on es recullen testimonis dels coordinadors dels centres espanyols i l'experiència formativa dels professors que hi participen. A més, el documental aporta una dramatització realitzada pels mateixos alumnes on es recrea una situació d'assetjament amb els tres rols principals: agressor, víctima i testimonis. 

Aquest reportatge ajuda a entendre molt millor quina és la funció i finalitat d'aquest projecte i com funciona internament, a més de veure una situació que podria ser real. 

 

 

GRITFIS 

IES Huelin