Programa TEI (Tutoria entre Iguals)

Programa de convivència per a la prevenció de la violència i l'assetjament escolar de major implementació a Espanya i un dels primers a nivell mundial, en el qual els alumnes de cursos superiors actuen com a tutors dels alumnes de cursos inferiors.

www.programatei.com

Implementació Programa TEI

Dades i Centres que ho han implantat

Programa creat per Andrés González Bellido, que inicia el seu desenvolupament al 2002 i el procés d'implementació en centres educatius de primària i secundària al 2003.

  • A secundària:Els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r
  • A primària:Els alumnes de 5è són tutors emocionals dels de 3er
  • A infantil: Els alumnes de 5 anys són tutors emocionals dels de 3 anys.
  • A Cicles: Els alumnes de FPB són tutoritzats per els de 2on de CFGM

Els centres que apliquen el programa estan integrats en la XARXA DE CENTRES TEI TOLERÀNCIA ZERO, comparteixen i desenvolupen iniciatives, materials i bones pràctiques en la prevenció de la violència i l'assetjament escolar.

Hi ha tres equips de treball, investigació i avaluació que tenen com a objectiu el desenvolupament i la innovació del PROGRAMA TEI, ubicats a l'ICE de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostel·la, així com l'Equip d'avaluació i desenvolupament de la Universitat d'Alacant.

Entre les entitats especialitzades que el promouen i implementen està NACE (Associació No al Acoso Escolar).