Programa de Prevenció de l'assetjament a Ejea, Zaragoza

L'Ajuntament de Ejea de los Caballeros posa en marxa de nou un programa educatiu de prevenció per a aquest curs escolar. Està dirigit a tots els alumnes de Primària dels quatre centres educatius d'Ejea de los Caballeros i el CRA Luis Buñuel.

ORDEN ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018.

Aquest programa educatiu va néixer arran d'una experiència pilot en el curs 2009-2010, amb un elevat grau de satisfacció per part dels alumnes, el professorat i dinamitzadors. Es repeteix cada curs, adaptant-la a les noves circumstàncies.

Afirmen que és molt important continuar treballant en la prevenció des de l'edat més primerenca, preparant a tots els alumnes en la seva entrada a l'adolescència, etapa de major vulnerabilitat i risc. Moltes de les activitats que es desenvolupen continuen durant l'Educació Secundària.

Durant el curs 2019-2020 es vol desenvolupar un programa educatiu basat en la formació de valors i l'educació en habilitats per a la vida dels alumnes, els eixos d'intervenció són els següents:

  1. Educant en l'afectivitat per a prevenir les violències.
  2. Educació afectiu / sexual.
  3. Conductes de risc i conseqüències legals.
  4. Prevenció de conductes de risc referides al consum d'alcohol. La pressió de grupo.
  5. El valor del públic, bullying, assetjament escolar, civisme.
  6. Interculturalitat.
  7. Internet. Els perills de la Xarxa. El bon ús del telèfon mòbil, ordinador i tablet.
  8. Assetjament escolar.
  9. Valors ambientals i la cura del Medi ambient (continuïtat en Educació Secundària).

A més, s'impartiran xerrades dirigides a les famílies amb temàtiques similars, amb els objectius de fer a pares i mares còmplices del programa i que reforcin els coneixements que els seus fills i filles adquireixin durant el desenvolupament d'aquest.

L'Ajuntament de Ejea de los Caballeros també considera imprescindible el disseny d'accions municipals enfocades en la prevenció, amb l'objectiu d'implicar a tota la comunitat.