Piedra papel o tijera (curt animació educació emocional)

Que les diferències no ens separin: ser emocionalment intel·ligent significa ser sensible a la tolerància, al respecte i al bé comú per i per al benestar.