Orientacions en situacions d'assetjament escolar: especificacions en cas d'assetjament per discapacitat o diversitat funcional

Adaptació del protocol d'actuació (i detecció) davant de casos d'assetjament escolar, quan aquestes situacions es donen amb alumnat amb discapacitat o diversitat funcional que es troba en rol de víctima. Inclou també un recull  de pautes per poder tractar amb les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.