Moure la no violència

www.moulanoviolencia.net és un projecte impulsat pel Grup de Treball en Noviolència Cristiana del centre d'estudis Cristianisme i Justícia. L'objectiu és donar eines i recursos per dinamitzar sessions i activitats formatives per tal d'afrontar i transformar els conflictes des de la perspectiva no violenta. Inclou 12 unitats didàctiques amb un vídeo d'animació i un llibret que desenvolupa en deu capítols els continguts de cada unitat. El material és descarregable gratuïtament en català, castellà i anglès.