MOLA! Programa de prevenció i intervenció sobre l'assetjament escolar

MOLA! (Moderació Observable dels Límits de l'Agressivitat) és un programa elaborat Educacció. Conta amb un protocol de prevenció i intervenció de l'assetjament escolar, amb l'objectiu de donar consciència en la situació conflictiva amb eines de comprensió, prevenció i intervenció del Bullying i Ciberbullying.

Pàgina Web del Programa MOLA!

Educacció és una entitat sense ànim de lucre, amb una gran passió per l'educació i la pedagogia. El seu objectiu és facilitar recursos i habilitats a tots els agents de la comunitat educativa i convertir les aules en espais d'aprenentatge integral, practicitat i alegria, i que tots aquests valors siguin traslladats posteriorment a les famílies.

És per això que aquesta entitat ha creat MOLA! (Moderació Observable dels Límits de l'Agressivitat), i amb aquesta un pla d'acció diferenciat en 6 fases:

  1. Elaboració del protocol de prevenció i intervenció de l'assetjament escolar.
  2. Comunicació del procés a tota la comunitat educativa: claustre, alumnes, famílies i professionals indirectes (monitors de menjador i extraescolars). 
  3. Centre de recursos: es posa a la disposició de pares, professors, alumnes, etc, recursos en línia per a la comprensió i el maneig del bullying.
  4. Basic MOLA: sensibilització i hàbits per a la implementació del protocol de treball en la prevenció i intervenció de l'assetjament escolar.
  5. Programa de prevenció MOLA (sessions on es treballa de manera experiencial per a integrar valors i les conductes que "Molan" i les que "No Molan").
  6. Projecte COLEGA (mòdul específic per als alumnes de 6è, amb l'objectiu que donin suport i acompanyin als companys que es puguin sentir involucrats en l'assetjament, convertint-se en referents per als menors).

Des d'Educacció posen molt d'èmfasi a la diferència entre agressivitat i violència, és per això que anima tant als grans com als petits a treballar conjuntament, aprenent que, si la agressivitat és inevitable la violència és injustificable.