"Manual de la escuela Acción Anti-bullying" (Action Antibullying)

Manual a càrrec de Northampton Centre for Learning Behaviour, desenvolupat l'abril de 2015, en el marc d'un projecte europeu del Programa Daphne III. El programa d'Acció Anti-Bullying (AAB) està dissenyat per a ajudar als líders escolars en el compliment de la seva responsabilitat de crear un clima d'harmonia, on no s'esperi el bullying, experimentat o tolerat. Aquest clima s'està descrit per la paraula "convivència". Els nens no aprenen quan estan espantats i se senten insegurs.