"La intervención en situaciones de comportamientos por odio y discriminación en la justicia juvenil" (Informe)

María José Bartrina, Psicòloga i pedagoga i a més responsable de l'Equip Tècnic, Servei de Mediació i Assessorament Tècnic del Departament de Justícia en la Generalitat de Catalunya. Ens presenta la seva última recerca, "La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminació en la justícia juvenil".

"La intervención en situaciones de comportamientos por odio y discriminación en la justicia juvenil"

"Amb aquest estudi pretenem que les dades i estadístiques obtingudes en els casos que arriben a la jurisdicció de menors constitueixin una eina imprescindible per a adoptar les polítiques més oportunes en la matèria de les conductes motivades per odi i discriminació, i intentar erradicar aquelles conductes que constitueixen un atac directe a principis fonamentals com els de llibertat, respecte a la dignitat de les persones i els drets que els són inherents com a éssers humans, així com als valors superiors que constitueixen el fonament d'un Estat social i democràtic de dret".

Us deixem un altre article que va publicar des del Àmbit social i criminològic del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE): "Análisis y abordaje del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas tecnologías"

María José Bartrina va ser entrevistada també per "La Otra Mirada Venezuela", al començament de l'any 2014, el President Nicolás Maduro va convocar un debat nacional sobre la Qualitat de l'Educació. Aquest és el debat més important que s'hagi realitzat sobre l'educació veneçolana en els últims vint anys.