Jornades "Generant convivència davant de l'assetjament escolar" (Cruz Roja Juventud)

Cruz Roja Juventud organitza aquestes Jornades a València el 19, 20 i 21 de setembre de 2019. Un espai d'intercanvi d'experiències, bones pràctiques i tendències en matèria de prevenció de l'assetjament escolar.

Link

A través del treball comú oferim respostes a educadors i educadores, afavorint el seu treball i dotant-los d'eines que serveixin per explorar mecanismes per a la reducció de l'assetjament escolar a les aules. Transversalment o de forma concreta, tractarem els temes:

  • Ciberbullying
  • Assetjament escolar i Violència de gènere
  • Diferents enfocaments de la discriminació: LGTBIfobia, racisme, etc.
  • Gestió de les emocions
  • Treball amb l'entorn: famílies, professorat, etc.

Amb tot el compartit durant les jornades, es realitzarà material didàctic específic, que es posarà a disposició de centres educatius, AMPA i entitats del tercer sector, garantint així que les conclusions i que s'ha treballat a les jornades reverteixi de manera directa en els nens, nenes i joves.