Jornada "Acoso escolar ¿qué podemos hacer desde casa?" (ASAPME i Fundación IberCaja)

Jornada celebrada el 5 de maig de 2022 a Saragossa, organitzada per l'Associació Aragonesa Pro Salut Mental (ASAPME) amb el suport de Fund. IberCaja.

Informació de la Jornada "Acoso escolar ¿qué podemos hacer desde casa?"

La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, intervé per a respondre a les preguntes sobre el paper de l'Administració central en la lluita contra l'assetjament escolar, en un acte conduït pel periodista Juanjo Hernández. La jornada es completa amb una taula rodona en la qual participen la catedràtica d'Educació de la Universitat de Saragossa, Alejandra Cortés, el psicòleg especialista en població infantojuvenil d'ASAPME, Manuel Martínez, l'orientador i president de l'Associació Aragonesa de Psicopedagogia, Juan Antonio Planas, i la responsable del Telèfon contra l'Assetjament Escolar del Govern d'Aragó, Isabel Tolosana.