Investigació Particip-Arte: desmontando la normalización de la violencia

Particip-Arte: desmontando la normalización de la violencia és una Investigació – Acció – Participativa (IAP) a càrrec de la Liga Española de la Educación on s'indaga en les dinàmiques escolars per detectar les formes de violència que hi ha, i ajudar a professorat i alumnat a identificar-les, prevenir-les i actuar davant elles. 

Descarregar informe "Particip-Arte"

A través de l'acompanyament a més de 100 docents i 1.000 estudiants de primària de 12 centres públics de 4 Comunitats Autònomes diferents, la Liga Española de la Educación ha redactat l'informe Particip-Arte: Desmonanto la normalización de la violencia. 

Aquest informe vol visibilitzar els diferents tipus de violències que es poden trobar en els centres d'educació infantil, i busca ajudar al professorat i a l'alumnat a identificar-les, prevenir-les i actuar davant elles com a tasca col·lectiva del centre. 

Es va presentar el 17 de març de 2021 amb un acte online on es van exposar els resultats de la recerca, comptant amb la intervenció del president de la Liga Española de la Educación, Victorino Mayoral i amb José Miguel Machimbarrena Cuerda, representant de la Direcció General de Diversitat Familiar i Serveis Socials. També va intervenir professorat participant explicant les mesures implementades per a detectar i erradicar la violència, amb una taula de debat sobre les mesures per a la convivència en els centres amb diferents agents socials.

El projecte compta amb un vídeo-resum on s'explica el procediment de l'informe i resultats interessants d'aquest: