Instigram App

Aplicació mòbil per a adolescents basada en el reforç positiu una experiència de diversió i interrelació basada en les emocions positives (tant individuals com col·lectives) com a facilitadores i potenciadores de l'aprenentatge.

https://www.instigram.app/

L'app posa el focus en les fortaleses personals (factors protectors) i s'empra a nivell de cohesió de grup per als companys de classe, a través del desenvolupament d'ambients positius, constructius i de col·laboració.

L'app ja ha estat testada en diversos centres educatius. Podeu escoltar una entrevista realitzada a Onda Cero.

Destaca la diferenciació entre els elements típics de les xarxes socials com "likes" i "followers" enfront de les relacions d'amistat presencial i online: