I Jornada de sensibilització contra el bullying (Ajuntament de Terrassa)

La Policia Municipal de Terrassa, juntament amb el servei d'Educació, organitzen aquesta I Jornada de sensibilització contra el bullying que ha tingut lloc el 10 de setembre de 2021, amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania i donar eines a la comunitat educativa. 

Notícia sobre la I Jornada de sensibilització contra el bullying 

Una 80a de mestres i professors dels centres terrassencs han participat en la I Jornada de Sensibilització contra el bullying que s’ha celebrat al Cinema Catalunya.

La Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC) de la Policia Municipal ha realitzat des de l’abril diferents accions que han arribat a 3.000 alumnes de la ciutat per prevenir aquest problema. Ara, amb la col·laboració del Servei d’Educació, organitzen aquest seminari que té voluntat de continuïtat.

La jornada vol donar una visió integral del problema amb la participació de sociòlegs, educadors i víctimes. La forma de prevenir el bullying passa per l’educació emocional (és a dir, aprendre a gestionar els nostres sentiments i no amagar-los) i la implicació de tota la comunitat educativa en la resolució dels conflictes.

A la Jornada han intervingut:

  • Cristina Gutiérrez Leston, educadora emocional i directora de La Granja Ability Training Center, parlant als assistents sobre la importància de les competències emocionals.
  • Lena de Botton, doctora en Sociologia i membre de la Community of Research on Excellence for All (CREGUI), parlant sobre el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, el qual involucra a tota la comunitat mitjançant el diàleg per a solucionar els conflictes abans que apareguin.

El Servei d'Educació posa a la disposició d'escoles i instituts cada any activitats de sensibilització centrades o relacionades amb l'assetjament:

 

terrassaeducacio