Prevenció Alerta Bullying (PAB) GINSO

L'Associació GINSO (Associació per a la Gestió de la Intengració Social) de la Comunitat de Madrid, proposa un Programa per millorar el clima escolar, "Prevenció Alerta Bullying (PAB)".

www.alertabullying.com

Link sobre el Programa al Web de GINSO

El programa "Prevenció Alerta Bullying" treballa amb l'objectiu de garantir un bon clima escolar, per prevenir els conflictes, l'assetjament escolar i el ciberbullying.

Però no només es centra en treballar el Bullying, sino que a través d'aquest programa també es reforça l'empatia, l'escolta activa, l'educació emocional i tècniques d'autocontrol, entre d'altres.

A través de la plataforma b-learning es treballa amb els alumnes de sisè de primària fins als de quart d'ESO. Aquesta formació també inclou al professorat i a totes les famílies.

Alguns punts a destacar sobre aquesta plataforma són els següents:

  • Videojoc educatiu complementari.
  • Programa d'ajuda entre Iguals.
  • Tallers de formació per a la prevenció i actuació.
  • Rutes segures per anar i tornar de l'escola.
  • Anàlisi i evaluació de les necessitats del centre.
  • Inclou un assesor PAB personal que acompanya en tot moment.

En el marc de les Jornades "Del Bullying al ciberbullying: Víctimes?" organitzades a Barcelona el 17 octubre 2019, presenten el seu Programa i participen com a convidats a la taula rodona "El maltractament entre iguals: per què? És reconduïble?" contribuint així al debat sobre l'atenció i prevenció d'adolescents en risc, de la mà de José Luis Sancho i Acero, Director del programa Recurra-GINSO i de la iniciativa preventiva “Alerta Bullying!” (Madrid).