"Guía sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia"

El 17 de novembre de 2021 Plataforma de Infancia i la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas/Proyecto Holistic han publicat aquesta "Guía sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia" (LOPIVI).

Guía sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

L'aprovació de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avanç en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents a Espanya, que es converteix en el primer país del món amb una legislació d'aquest calat.

No obstant això, l'aprovació d'aquesta llei no és més que el principi d'un canvi de paradigma que hem de realitzar com a societat per a erradicar la violència contra la infància al nostre país. És necessari posar en marxa tots els mecanismes que la llei ha introduït per a prevenir la violència i desenvolupar en els diferents nivells administratius (estatal, autonòmic i local) qüestions de gran rellevància. Però a més, cal treballar per a canviar la mentalitat social i enviar un missatge rotund de rebuig a qualsevol forma de violència exercida contra els nens, nenes i adolescents.

Per a això és de vital importància conèixer i entendre bé aquesta llei, principalment per les persones, administracions, institucions i organitzacions que treballem pels drets de la infància. Amb aquest objectiu, la Plataforma de Infancia juntament amb la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas/Proyecto Holistic, han elaborat aquesta guia, per a donar a conèixer la llei i totes les novetats que ha introduït en el nostre ordenament jurídic, així com per a identificar els pròxims passos a seguir per a aconseguir la seva efectiva aplicació.