Guia "Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo" (Jean Schmitz, 2018)

La guia "Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo" permet revisar el que són les pràctiques restauratives, quins tipus existeixen i quines condicions mínimes es requereixen per a la seva implementació. Ofereix també exemples i propostes més pràctiques que orienten la seva implementació. 

Descarregar la Guia "Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo" (Jean Schmitz, 2018)

Jean Schmitz és llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i socials. Màster en pràctiques restauratives del International Institute for Restorative Practices (IIRP – els EUA). És formador internacional de l'Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos en justícia i pràctiques restauratives.

Aquesta guia sobre pràctiques restauratives per a la prevenció i gestió de conflictes en l'àmbit educatiu corre a càrrec de ProgettoMondo Mlal i la col·laboració d'EDUCO i Fundación la Paz para el Desarrollo y la Participación (FUDEP).