Guia Bullying a l'aula (Universitat Internacional de València - VIU)

La Universitat Internacional de València (VIU) posa a disposició de professors i familiars una Guia gratuïta per detectar i prevenir el bullying a les aules. A la vegada, teoritza sobre l’assetjament i els tipus d'aquests que existeixen.

Des de la Universitat Internacional de València (VIU), s’ofereix una Guia gratuïta sobre com prevenir el bullying a les aules, partint de la premissa que un de cada quatre alumnes espanyols ha patit assetjament.

Idees clau de la guia:

  • Diferències entre conflicte, violència escolar i bullying.
  • Incidència del bullying.
  • Tipus de bullying existents: físic, psicològic, verbal, sexual, social i ciberbullying.
  • Factors de risc i de protecció.
  • Les claus per a detectar i prevenir el bullying.
  • Procediments i estratègies d'intervenció enfront de casos d'assetjament escolar.

Els professors són una figura clau a l’hora de detectar i preveure aquestes situacions, i a la vegada, si és necessari, han de saber com intervenir-hi per evitar conflictes majors. De totes maneres, el bullying es practica de manera que els adults no se n’assabentin, i a vegades és difícil detectar-lo.

En aquesta guia es conceptualitza el concepte d’assetjament escolar i violència a les aules, i a més es defineixen els diferents tipus de bullying que existeixen i la incidència d’aquests en l’entorn escolar. D’altra banda, també es repassen els factors de risc i de protecció en situacions d’assetjament, siguin personals, socials o familiars.

Respecte a la detecció i prevenció, es defineixen els senyals d’alerta i els indicadors d’assetjament, així com de detecció dels mateixos assetjadors. A continuació, es posen a disposició dels usuaris una sèrie de consells per aplicar a l’hora de resoldre casos de bullying.

Finalment, dins la mateixa guia hi ha una sèrie d’enllaços que et deriven a altres recursos que poden ser d’interès en relació amb el bullying i a la seva detecció i resolució. Per exemple, ofereix una guia pel professorat – enfocada tant a la detecció i prevenció, com a la intervenció-, un vídeo sensibilitzador sobre el ciberbullying o una pàgina amb informació rellevant sobre l’assetjament a les xarxes socials.