"Guia bàsica sobre grassofòbia Un pas més cap a una vida lliure de violència" (Institut Canari d'Igualtat i el Govern de Canàries)

La "Guía básica sobre gordofobia. Un paso más hacia una vida libre de violencia" neix de les primeres Jornades Internacionals sobre Grassofòbia i Violència Estètica contra les dones, celebrades entre els dies 7, 8 i 9 d'octubre de 2020. Ha estat realitzada per l'Institut Canari d'Igualtat i el Govern de Canàries). La grassofòbia és l'odi, rebuig i violència que sofreixen les persones grosses pel fet de ser grosses. Inclou referència als recursos sobre violència estètica i grassofòbia de NUS Cooperativa.

Descarregar la "Guía básica sobre gordofobia. Un paso más hacia una vida libre de violencia" (Instituto Canario de Igualdad y Gobierno de Canarias)

Des de NUS Cooperativa (entitat adherida) es fan ressò d'aquesta problemàtica amb un interessant article i un recull de recursos sobre el tema.

N'afegim a la llista el curt i la pel·lícula "Cerdita" i el còmic "Yo, gorda" (en aquest cas com això deriva en un Trastorn de Conducta Alimentària - TCA) referències que també aborden aquesta temàtica i tenim recollides al banc de recursos, per la seva vinculació directa amb el bullying.

Es tracta d'una discriminació que està consolidada sobre prejudicis respecte als hàbits, costums i salut de les persones grosses, els quals es nodreixen de la creença que el cos gros respon a una falta de voluntat o d'autocura, de no fer l'esforç suficient per a ser prim, motiu pel qual mereix “càstig” o rebuig.