GoApp Igualia

GoApp és una aplicació dirigida a personal docent i alumnes dels centres educatius, per detectar possibles casos d'assetjament entre alumnes mitjançant qüestionaris programats a través de la pròpia aplicació pels Referents de Convivència (personal docent prèviament format per interactuar, mediar i resoldre possibles conflictes). Es tracta d'una eina que complementa el sistema integral de detecció i prevenció de l'assetjament escolar desenvolupat per Igualia.

Link

Permet obrir una línia de comunicació directa i confidencial a través del xat, entre l'alumne assetjat i el/els Referent/s de Convivència del seu centre amb l'objectiu de determinar la gravetat de cada cas, i poder així actuar d'acord amb els protocols establerts.

Finalment, permet a la Direcció dels centres educatius, realitzar una anàlisi estadística àmpliament segmentada, de tots els positius detectats, que constitueixi un punt de referència bàsic a l'hora de determinar futures línies d'actuació en matèria d'assetjament escolar.

L'app esta disponible en català, castellà, euskera i gallec.