"Díde". Plataforma d'informació de necessitats educatives

Díde és una plataforma d'informació que pretén detectar i informar sobre les necessitats educatives dels menors d'edat. A través de qüestionaris dirigits a les persones que millor els coneixen, els seus pares i professors, ajuda a identificar les seves dificultats i posar-hi remei. Entre els seus indicadors inclou alguns relatius a l'assetjament escolar i el ciberbullying.

Díde és una plataforma educativa amb la finalitat d'ajudar als professionals de l'educació, de la salut i a les famílies. Vol col·laborar en la detecció i orientació de les dificultats de qualsevol mena en menors d'edat, sempre de manera primerenca. Com ells mateixos diuen, es tracta d'“un compromís amb atenció a la diversitat”.

La metodologia que proposen és senzilla. Després de crear-se un compte en el seu web, es crea un grup de persones properes al nen en qüestió: pares, professors... Aquest grup d'observadors ha d'omplir una sèrie de qüestionaris sobre les seves actituds i maneres de comportar-se. Una vegada fets tots els tests, automàticament es genera un informe personalitzat i, a la vegada, unes pautes d'orientació per a posar en pràctica.

Els qüestionaris no són sempre iguals. Hi ha diferents tipus per a detectar diferents situacions, dividides en tres grans grups: Educació i aprenentatge, Emoció i comportament i Desenvolupament social. Dins d'aquest últim grup es troben els tests sobre assetjament escolar i ciberassetjament.

El que proposa com a nou aquest programa és que el nen no participa en la detecció del problema, són les persones del seu voltant les que responen per ell sobre la base de l'observació.

A més Díde, impulsa l'#efectodide, un moviment per l'educació inclusiva, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra l'assetjament escolar.

@efectodide

Efectodide