"Cibervoluntarios: para, piensa, conéctate" (Campanya de prevenció contra la violència de gènere)

"Para, piensa, conéctate" és un programa de la Fundació Cibervoluntarios que neix amb l'objectiu de prevenir, sensibilitzar i detectar la violència de gènere digital. El programa és una iniciativa de Fundació Cibervoluntarios, amb el suport de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d'Espanya i la col·laboració de Stop, Think, Connect i Alertaenlinea.gov.

Para, piensa, conéctate lença la campanya “Conéctate contra la violencia de género en la red”. Espots de prevenció per a entendre diferents escenaris de violència de gènere que es produeixen en la xarxa i que es repliquen en la vida real per a estar alerta davant situacions conflictives i com prevenir-les. Una campanya especialment dirigida a menors, joves i adolescents.

Per arribar al seu objectiu “Para, piensa, conéctate” desenvolupa les següents línies d'acció:

  • Formació-Xerrades i tallers gratuïts en centres educatius per a potenciar l'ús segur d'Internet. 
  • Conscienciació-Una campanya de prevenció a través de vídeos per a entendre diferents escenaris que es produeixen en la xarxa i com estar alerta davant situacions conflictives i com prevenir-les.

En aquest link trobareu guies contra la violència de gènere per a treballar amb alumnes de Primària, els dos cicles d'ESO i Batxillerat.