Ciberbullying LGTB-fòbic de COGAM Educación (Article)

Des de 1994 el grup d'Educació-COGAM (Comunitat de Madrid) treballa per a infondre actituds de respecte cap a la diversitat afectiu-sexual i d'identitat de gènere i prevenir i erradicar l'assetjament escolar per LGBTIfobia. A continuació us vam mostrar un dels seus articles en relació al tema ciberbullying LGTB-fòbic.

"Ciberbullying LGBT-fóbico: Nuevas formas de intolerancia" (Article)

El present estudi és el resultat de la col·laboració altruista i sense ànim de lucre del voluntariat del Grup d'Educació del Col·lectiu de Gais Lesbianes Bisexuals i Transsexuals de Madrid (COGAM).

Aquesta activitat s'emmarca dins del programa Xarxa d'Educació per al foment de la diversitat, la igualtat d'oportunitats, la pau, la convivència a les aules i l'educació en valors i es desenvolupa a través de xerrades-taller dirigides tant a l'alumnat d'educació primària i secundària, com a les associacions de mares, pares i tutors/as d'alumnes/as i a la formació de professorat.

 

educacioncogam