Associació Brilla, d'acompanyament familiar per a l'assetjament infantil

La iniciativa de crear l'Associació Brilla, sorgeix per la experiència vital d’uns pares que van haver de canviar de col·legi a la seva filla degut a l’assetjament reiterat que estava rebent. Amb l'objectiu de poder recolzar a les famílies que es trobin en aquest tipus de situacions i ajudar-les perquè puguin afrontar-ho de manera oberta i diligent. Organització d'una gala i oferta formativa de tallers i cursos.

www.associaciobrilla.com

L'objectiu de l'Associació Brilla és molt clar, poder ajudar amb diligencia i visibilitat totes les famílies que necessitin ajut, tant per detectar com per gestionar l’assetjament dels menors, dins i/o fora de l’escola. Aquesta conscienciació engloba tant a famílies, col·legis, instituts, institucions i tots els sectors implicats en la gestió de l’educació i formació dels nens i nenes.

A més, imparteixen cursos i tallers a les escoles, dirigits tant als alumnes, com a les famílies i docents.

A la gala contra el Bullying que es va fer el 20 de desembre de 2018 al Teatre Plaza de Castelldefels, es va presentar l’Associació Brilla. Presentada per l’actriu i periodista Miriam Díaz-Aroca, implicada en la causa amb la seva “Fundación Elígete, por la igualdad sin maltractos”, la gala va comptar amb la participació directa de Mario Garcés, ex-secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, de Laín García Calvo, autor del best-seller La voz de tu Alma, Sofía del Prado, Miss Univers Espanya 2017, i  Krys Pasiecznik, model, influencer i activista en contra de l’assetjament escolar.