Article sobre "Doxxing" (Pixel Privacy)

El "Doxing" o "Doxxing" és un tipus de violència digital. És quan algú troba informació personal sobre algú altre, normalment un usuari d'internet, i ho publica en línia perquè el món ho vegi. Per això, es diu "doxxing" - referint-se a "documents", escurçat a "doc" i després canviat a "dox". La informació que es publica pot incloure el nom real, l'adreça de la llar, l'adreça de correu electrònic, el número de telèfon, fotos i altres dades personals de la víctima, provocant atacs que poden passar del món en línia al físic.

What Is Doxxing & How To Protect Yourself From An Attack (en anglès)

Consisteix a investigar, recopilar i difondre informació sobre una persona específicament seleccionada com a objectiu concret, normalment com a part d'un ciberassetjament, venjança o extorsió a través de xarxes socials.

Es tracta doncs d'una tècnica d'assetjament que consisteix a aconseguir informació privada i extorsionar al menor amb revelar-la, o directament fer-la pública a la Xarxa, en pàgines d'anuncis o espais on el menor es pot veure perjudicat socialment.