Andrea App

Una App amb la qual els escolars podran informar i reportar casos d'assetjament escolar i ciberassetjament de forma anònima. Eina de diagnòstic i resposta, per a professionals de l'àmbit educatiu. Iniciativa de Nectar Estudio amb el suport de l'Ajuntament de València. Gratuïta i disponible per iOS i Android.