Acció tutorial compartida (Dep. Ensenyament Generalitat Catalunya)

Eines de suport per a les entrevistes inicials amb la família de l'alumne i la preparació de la carta de compromís. 

La col·laboració família i escola ha de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major i millor creixement personal i integració social.

  • L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació: guia que dóna orientacions i criteris, organitzats per diferents etapes educatives, que poden ajudar a preparar les entrevistes amb la família.
  • Carta de compromís educatiu: s’ofereixen models de carta de compromís, així com orientacions per a l’elaboració dels continguts específics addicionals que permeten fer el seguiment de l’evolució de cada alumne o alumna dels àmbits personal, rendiment escolar i integració escolar i social.