Programa PDA Bullying (SEER)

El Programa PDA Bullying de SEER es una propuesta de abordaje integral del bullying que contempla el trabajo con toda la comunidad educativa: alumnado, familias, educadores/as, a demás de la revisión de los protocolos de centro o servicio/equipamiento.

Programa PDA Bullying SEER

 

SEER hace una propuesta de abordaje para superar el bullying relacionada con cada ámbitos del Protocolo PDA Bullying, y de aplicación en todas las etapas educativas, así como en el sector comunitario. Podéis acceder a información a través de su web (www.salutieducacioemocional.com) o contactar directamente con: equipseer@salutieducacioemocional.com

PROVENCIÓN

Proyectos integrales (∫) y Proyectos x(2): Educación Emocional

La proposta de SEER convida a incloure en les aules accions educatives de desenvolupament socioemocional amb el suport i de la tutoria. També aporta materials pedagògics i unitats didàctiques de suport.

Formación Educación Emocional y Abordaje del Conflicto

La proposta de SEER contempla la formació per a famílies i per a educadors/es aportant eines socioemocionals, de mediació, a nivell disciplinari des d'una mirada restaurativa, i amb una perspectiva dialògica.

Asesoramiento en Protocolo

El model SEER a través de l'assessorament a centres i serveis/equipaments acompanya a integrar l'estratègia d'actuació dins el Pla de Convivència i a adaptar els protocols a la pròpia realitat interna. Facilita indicadors per l'avaluació i el suport de cas. També acompanya el mapeig d'actius de territori.

Modelo SEER de Prevención Integral del Maltrato

SEER aporta un model teòric que contempla els elements indispensables per a la prevenció integral del Bullying i d'altres tipus de maltractaments.

SENSIBILITZACIÓN

Acciones dentro de las aulas

La proposta de SEER ofereix la possibilitat de treballar dins els centres educatius a través de Tallers i Jornades educatives, a la vegada que ofereix materials de suport i unitats didàctiques per a l'abordatge des de la tutoria o les especialitats.

Formación  Bullying y Ciberbullying

SEER compta amb la formació específica per a famílies i educadors/es en la resposta integral del bullying, treballant la temàtica també a un caire sensibilitzador conscienciant del fenomen social i de les eines necessàries per abordar-lo.

 

HERRAMIENTAS
COMUNICACIÓN

Formación i Talleres Detección

SEER promou el treball a través de sociogrames actius, dinàmiques i activitats que ajuden a observar el moment relacional d'un grup en relació al seu benestar, i des d'una perspectiva sistèmica. Ofereix tallers específics i formació al professorat.

Asesoramiento Plan de Convivencia

SEER a través d'acompanyar el disseny i la millora dels plans de convivència afavoreix l'evolució positiva en el treball dels canals de comunicació que permeten rebre alertes per part de tota la comunitat educativa.

SITUACIONES DE ALERTA

Asesoramiento y Formación Circuitos

SEER afirma que el protocol s'ha d'activar em fase de situació d'alerta. Ofereix assessorament i formació envers a la millora dels circuits i la preparació dels professionals per donar resposta.

TIPIFICACIÓN

Modelo SEER de Tipificación

SEER aporta un model teòric que defineix els elements claus per a la tipificació de bullying i ciberbullying. Aporta eines de consens interprofessional que ajuden a definir objectius pedagògics per a l'actuació.

Formación

SEER proposa formació als equip de valoració i als equips de intervenció per abordar de forma més integral i coordinada les accions de reparació.

Herramientas Diagnósticas

SEER, en cas que no hagin estat efectives les eines del propi centre o servei/equipament, ofereix la possibilitat de treballar amb un taller diagnòstic amb informe de cas.

Asesoramiento protocolo y Asesoramiento de caso

SEER ofereix la possibilitat d'assessorar a l'equip de valoració i participar de les reunions coordinatives que avaluen i dissenyen l'estratègia d'actuació, així com planifiquen el seguiment i la documentació. 

 

PARAR VIOLÈNCIA Y PROTEGER IMPLICADOS/AS

Apoyo y Asesoramiento

SEER disposa d'un equip de professionals especialitzats/des en el disseny d'estratègies que assegurin la protecció dels agents que participen, dona suport als equip de valoració i als equips d'intervenció a través de l'assessorament.

Acciones dentro de las aulas

En cas que sigui necessari, i sobretot, si SEER ja és un referent pedagògic dels alumnes implicats/des, pot entrar dins les aules com a suport pedagògic per realitzar accions educatives específiques per a fomentar la consciència emocional, element indispensable en l'aturada de la violència. La recomanació és que aquestes accions les facin els referents pedagògics del propi centre.

ACTIVAR ESPECTADOR/A E IMPLICAR EN LA RESOLUCIÓN

Apoyo y Asesoramiento

SEER assessora a través d'unitats didàctiques les accions que es poden desenvolupar dins i fora les aules per part dels educadors/es de referència.

Acciones dentro de las aulas

En cas que sigui necessari, i sobretot, si SEER ja és un referent pedagògic dels alumnes implicats/des, pot entrar dins les aules com a suport pedagògic per realitzar accions educatives específiques per a fomentar l'elecció personal, element indispensable en el canvi de mirada i el reenfocament cap al benestar. La recomanació és que aquestes accions les facin els referents pedagògics del propi centre.

REPARAR EL DOLOR Y RESTAURAR EL BIENESTAR

Apoyo y Asesoramiento

SEER assessora a través d'unitats didàctiques les accions que es poden desenvolupar dins i fora les aules per part dels educadors/es de referència.

Acciones dentro de las aulas

SEER és especialista en entrar a treballar en grups per promoure espais de responsabilitat on, a través de l'educació emocional, es permetin abraçar les emocions dolgudes, sempre des d'un lloc i un ambient de confiança i seguretat. A l'hora, també treballa la promoció del desenvolupament d'habilitats socioemocionals per a la millora personal i de grup.

Asesoramiento Familiar (EAAF)

SEER en el marc de l'EAAF (Espai d'Assessorament i Acompanyament Familiar) ofereix la possibilitat de fer un acompanyament a les famílies, formant part així de les estratègies de derivació que superen les competències del propi centre.

Asesoramiento Individual (EAAF)

SEER pot ser un referent de suport individual que, des d'una perspectiva pedagògica, pugui fer acompanyament a qui havia estat en rol d'agressor/a o qui havia estat en rol de víctima, per afavorir la restauració del benestar i el desenvolupament personal.

 


Experiencias y aplicación

El Programa PDA Bullying de SEER se ha aplicado sobre todo en Cataluña con una experiencia práctica en el trabajo del bullying desde 2006 cuando ya se aplicaban estrategias de desarrollo socioemocional para prevenir todo tipo de conflictos dentro y fuera de las aulas.

Recientemente, durante los cursos 2016-18, ha tenido acogida mediática gracias a la aplicación del programa en el marco del proyecto piloto "yo a eso no juego" de Save The Children, organización de renombre internacional que publicó en 2016 su  conocido informe sobre bullying, también con la colaboración de SEER en las acciones educativas dentro de las aulas. El programa contó con el apoyo del Consorcio de Educación de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.

Os dejamos este reportaje de TV3 donde se muestra una parte del trabajo, lo hecho con las familias y dentro de las aulas.

 

Podéis ver también la noticia del acto de certificación de los centros educativos participantes para la ciudad de Barcelona durante el 2017-18. 

 

Para saber más te invitamos a ver la revista Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación de la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación (ACPO) que publica su número 49 donde recoge un artículo con las ideas claves que se aplicaron del programa en las escuelas de Barcelona:

Programa PDA BULLYING
Una propuesta de buenas prácticas para superar el acoso escolar


Evaluación del programa según el código de buenas prácticas

Ofrece herramientas que abordan esta buena práctica

Ofrece herramientas no específicas para abordar esta buena práctica

No ofrece herramientas que abordan esta buena práctica

 

Programa PDA Bullying SEER® 

BASES Disponer de un Plan de Convivencia activo que contemple estrategias de prevención desde una perspectiva de bienestar.
Adaptar los protocolos de abordaje de todo tipo de violencias en la propia realidad interna tanto en prevención como en detección y en actuación.
Revisar y actualizar de forma periódica los documentos que permiten la implementación del plan de convivencia y de los protocolos de abordaje del conflicto.
Evaluar los factores protectores que permiten el desarrollo saludable de la comunidad y analizar los factores de riesgo que sustentan y agravan el fenómeno Bullying

 

PREVENCIÓ Aplicar proyectos “proventivos” que colaboren en el crecimiento personal del alumnado y el resto de la comunidad educativa.
* Desarrollo de habilidades para sostener y potenciar el bienestar individual y de grupo dentro y fuera las redes.
Realizar acciones de "sensibilización", específicas y continuadas, para con el acoso y el ciberacoso.
Potenciar modelos que permitan el abordaje integral del conflicto.
* Modelo dialógico, socioemocional, de mediación, disciplinario.
Contemplar la formación continuada de los agentes familiares, sociales, educativos, de salud, de seguridad y de servicio.

 

DETECCIÓ Favorecer el empoderamiento de los niños y jóvenes a fin de alertar de situaciones de riesgo (a través de canales de comunicación presenciales y no presenciales) potenciando la presencia protectora del adulto en un marco de convivencia.
Fomentar específicamente el desarrollo de habilidades en la participación activa y la comunicación en entornos digitales.
Observar el bienestar a través de herramientas que midan el momento relacional de los sistemas (comunidad educativa y grupos de niños y jóvenes).
Disponer de un equipo de valoración, formado y preparado, que dando respuesta ante las alertas, pueda plantear objetivos pedagógicos y definir intervenciones para la resolución positiva de un caso.
* Coordinar, documentar, definir una estrategia, hacer seguimiento y evaluar.

 

ACTUACIÓ Dar respuesta una vez se ha tipificado un caso mediante un equipo preparado para la intervención.
Disponer de una estrategia enfocada hacia el bienestar en la resolución de un caso.
Acompañar la reparación del dolor y la restauración del bienestar desde las propias competencias.
Potenciar el mapeo de activos de territorio a fin de disponer de una red activa de apoyo y derivación.