Escola Vall de Palau es prepara per iniciar curs 2017-18

Escola Vall de Palau es prepara per iniciar curs 2017-18

Amb un any de bones pràctiques envers l’educació emocional a l’Escola Vall de Palau, i amb la notícia fa un més de l’obtenció del certificat de bones pràctiques #PDABullying envers l’assetjament entre iguals, aquest juliol a l’escola treballem en pro d’un curs ple de sentit.

Enfoquem projecte per donar amplitud i mirada de convivència, treballem protocol PDA a tots els nivells de l’escola, i amb tots/es els agents! Volem estar preparats/des per donar resposta al benestar des de les famílies, el professorat, els alumnes, els serveis, etc. Una resposta cap al benestar, que ben enfocada és la millor eina per a la prevenció de la violència.

Durant aquest juliol a més aprofitem el temps per projectar la nostra intervenció (Escola + SEER) dins la “XVI Jornada  d’intercanvi d’experiències pedagògiques: EMOCIONS I APRENENTATGE” organitzada pel CRP del Baix Llobregat VII el proper 6 de setembre de 2017 a Martorell.

Projecte Integral d’educació Emocional a l’Escola Vall de Palau (comunitat educativa)

Javi Castillo (coordinador @EquipSEER) i Anna Hierro (Directora Escola Vall de Palau)

01/07/2017