Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

PDA Bullying forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, participant activament a les Xarxes de Drets dels Infants i de Prevenció en l'ús de les TIC per adolescents i joves, sent-ne una de les entitats impulsores a través de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.