Projecte "Sollu" (I-Sen)

App de detecció de possibles casos de bullying a partir de la seva identificació mitjançant un termòmetre d'emocions. Projecte a càrrec de Ruka Muñiz. El programa registra estats de pics emocionals i avisa automàticament al centre perquè els orientadors puguin prioritzar el cas i localitzar precoçment des de situacions de bullying fins a casos d'asperger. El projecte es troba en procés d'expansió, després de veure's aturat a causa de la Covid-19.