Màster Assetjament Escolar (UNIR i PDA Bullying)

UNIR i PDA Bullying treballen juntes al Màster de Formació permanent en Assetjament Escolar: Prevenció, detecció i actuació.

La pròxima edició té previst iniciar a partir del curs 2023-2024.

El màster Assetjament Escolar: Prevenció, Detecció i Actuació està creat amb l'objectiu principal d'aportar un contingut ampli i complert sobre l'abordatge integral del bullying i el ciberbullying. Fa una proposta ordenada i clara de prevenció, detecció i actuació que busca facilitar la comprensió de l'alumne perquè pugui aplicar recursos pràctics als entorns socioeducatius als que participi.

MÒDULDE PROMOCIÓ PER A L'ABORDAGE INTEGRAL

Mòdul 1. Bullying, un fenomen social al qual es pot donar resposta

Mòdul 2. Abordatge integral des de les institucions

Mòdul 3. Bones pràctiques: eines i recursos

MÒDUL DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Mòdul 4: La provenció

Mòdul 5. La sensibilització

Mòdul 6. Les eines d'observació
MÒDUL PER A L'ABORDATGE D'UN CAS Mòdul 7. La detecció per a la solució

Mòdul 8. Aturar la violència i protegir als implicats

Mòdul 9. Implicació i objectiu benestar

Mòdul 10. Reparar el dolor i restaurar el benestar

MÒDUL TRANSVERSAL

Porfoli d'aprenentatge

 

Pla d'estudis

Més informació