Informe "¿Convivencia o Bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales" (Escola Andalusa de Salut Pública, 2016)

Memòria elaborada per l'Escola Andalusa de Salut Pública l'any 2016. L'informe se centra en els elements que poden conduir a la millora del clima escolar enfront de la problemàtica de l'assetjament entre iguals, bullying i ciberbullying, així com en la prevenció d'aquests fenòmens. L'informe inclou dades d'estudis realitzats en el món, Espanya i Andalusia, a més d'una anàlisi de titulars de mitjans en línia entre 2015-2016.

Informe ¿Convivencia o Bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales

L'informe de ¿Convivencia o Bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales és un escrit que pretén facilitar la prevenció i afrontament de tota classe de bullying, a més d'analitzar el context en el qual es produeixen aquesta classe d'agressions, posant el focus en la convivència en l'entorn escolar i entre els grups d'iguals.

Durant la memòria, es revisa la situació a nivell espanyol, europeu i internacional i es posa l'accent en les variables que ocasionen la problemàtica del bullying i els rols implicats en aquesta. Així mateix, (molt important), s'incideix en els diversos tipus d'assetjament entre iguals (assetjament escolar, ciberbullying...) i les conseqüències mitjançant la recopilació de dades gràfiques.

A més, es duu a terme una anàlisi específica (amb metodologia i mostres) de titulars de premsa per a conèixer les representacions de l'assetjament escolar en mitjans de comunicació. Algunes de les conclusions mostren que bastants titulars reprodueixen uns certs estereotips i actituds i tenen un enfocament sensacionalista.

D'altra banda, es recullen estudis duts a terme a Espanya, Andalusia i al voltant del món, on es detallen els objectius i metodologia de treball d'una sèrie de programes i eines de prevenció i afrontament a Espanya i al voltant del món.

Per a una informació més directa i aprofundida, els annexos compten amb apartats amb informació com les principals característiques de l'assetjament escolar, així com protocols d'actuació davant d'aquesta problemàtica.

 

@easpsalud

Escuela Andaluza de Salud Pública

Escuela Andaluza de Salud Pública - EASP